Kancelaria

Informacja: Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych kancelaria przyjmuje sprawy z wyboru wierzyciela z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który obejmuje: woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie oraz następujące powiaty woj. warmińsko-mazurskiego: braniewski, elbląski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski, m. Elbląg

UWAGA!
ZMIANA ADRESU KANCELARII:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Płoński
Kancelaria Komornicza w Gdyni

ul. Śląska 64/3

81-304 Gdynia

Witamy na stronie internetowej kancelarii komorniczej komornika sądowego Marcina Płońskiego.


Komornik sądowy Marcin Płoński jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy Sądzie Rejonowym w Gdyni.

W celu zapewnienia skuteczności podejmowanych czynności egzekucyjnych kancelaria komornicza komornika sądowego Marcina Płońskiego korzysta m. in. z następujących narzędzi:

KIR OGNIVO – elektroniczny system umożliwiający ustalenie rachunków bankowych dłużnika;
MSW CEPiK – dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców umożliwiający pozyskanie informacji o pojazdach należących do dłużnika;
CPD MSW – elektroniczne zapytania do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – dostęp do informacji o danych osobowych dłużnika;
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – bezpośredni dostęp do niejawnych danych dłużnika;
CBD KW – elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – możliwość wyszukiwania informacji o posiadanych przez dłużnika nieruchomościach;
PUE ZUS – elektroniczna skrzynka podawcza ZUS – ustalenie miejsca pracy dłużnika, pobieranych świadczeń z ZUS, zgłoszonych do ZUS rachunków bankowych oraz pozostałych danych osobowych;
EPU – elektroniczna obsługa spraw egzekucyjnych prowadzonych w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego przez e-Sąd w Lublinie;
ePUAP – dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

ognivo          CPD MSW_2         cepik                     epuap  nkw   epu         ceidg 3         zuspue


Dane teleadresowe:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Płoński
Kancelaria Komornicza w Gdyni
ul. Śląska 64/3
81-304 Gdynia
e-mail: gdynia.plonski@komornik.pl
tel./fax 58 523 95 64

Nr rachunku bankowego:
BGŻ BNP Paribas SA: 54 2030 0045 1110 0000 0275 0150

Dane do przelewów z zagranicy:

SWIFT (BIC CODE): PPABPLPK

IBAN: przed numerem rachunku należy dodać PL


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.